AVÍS LEGAL

TITULARITAT

PETXINA EXPORTA, SL
B-63526172
C/ Súria 17, interior
08242 Manresa
(Barcelona)
Tel.: 93 742 2001
A/e: info@vinspetxina.com

PRESENTACIÓ

D’acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació, us informem que www. vinspetxina.myshopify.com facilita l’accés a la botiga online de VINS PETXINA. Així mateix, us assabentem que VINS PETXINA respecta i observa les obligacions legals vigents.

L’accés a vinspetxina.myshopify.com de qualsevol usuari d’internet, implica l’acceptació i el compliment d’aquestes condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular, si s’escau.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

ACCÉS GENERAL

vinspetxina.myshopify.com és un lloc web d’accés lliure i gratuït per als usuaris d’internet.

VINS PETXINA no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut del servei.

ACCÉS PARTICULAR

No hi ha cap tipus d’accés particular a aquest web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

VINS PETXINA, individualment i en diferents versions, és una marcaregistrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús, ja sigui d’aquestes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense l’autorització prèvia per escrit de VINS PETXINA.

vinspetxina.myshopify.com és un domini registrat per VINS PETXINA. El domini de VINS PETXINA no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de VINS PETXINA, per tal que de cap manera pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de VINS PETXINA.

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l’accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o una part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a usar els continguts d’una manera diligent, correcta i lícita i, particularment, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el «copyright» i altres dades identificatives dels drets de VINS PETXINA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’ls en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT i OBLIGACIONS

  1. RESPONSABILITAT QUANT AL CONTINGUT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té com a única finalitat la informació sobre els nostres serveis i la nostra activitat empresarial. VINS PETXINA s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte de qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda, especialment respecte de les característiques tècniques de les línies de comunicacions, pròpies o extermes. VINS PETXINA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella mateixa o publicada de forma no autoritzada sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, d’una manera temporal o definitiva.

  1. RESPONSABILITAT RESPECTE DELS ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB

Els enllaços (o links) introduïts en vinspetxina.myshopify.com són de caràcter merament informatiu i, per tant, VINS PETXINA no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, VINS PETXINA declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, referent a aquests webs.

  1. RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT QUE AQUEST WEB SIGUI LA DESTINACIÓ DE L’ENLLAÇ INTRODUÏT EN UNA ALTRA PÀGINA

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines web amb aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc del VINS PETXINA, s’haurà d’atenir a les estipulacions següents:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i hi haurà de constar de forma expressa l’atorgament.

Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur l’usuari a la mateixa adreça de VINS PETXINA  i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de VINS PETXINA, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de VINS PETXINA, incloure’l com part del seu web o dintre d’un dels seus marcs (o frames) o crear un explorador (o browser) sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de VINS PETXINA.

Si es volgués fer constar algun signe distintiu de VINS PETXINA, com ara marques, logotips i denominació, s’haurà de disposar de l’autorització per escrit.

El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o el bon nom de VINS PETXINA.

Es prohibeix, excepte autorització expressa de VINS PETXINA, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de VINS PETXINA, com a paraula clau (metatags o metanames) per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors. VINS PETXINA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte referent a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de VINS PETXINA amb el titular de la pàgina web.

  1. RESPONSABILITAT DELS ASPECTES TÈCNICS

VINS PETXINA no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web i que es trobi en tot moment operatiu i disponible. VINS PETXINA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, incloent-hi danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per internet, necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

  1. OBLIGACIÓ DELS USUARIS

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que VINS PETXINA pugui tenir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Respecte de la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que al seu moment estableixi VINS PETXINA sobre l’ús del lloc. A aquest efecte, VINS PETXINA s’adreçarà als usuaris per qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

DURADA i MODIFICACIÓ

VINS PETXINA tindrà dret a modificar els termes i les condicions aquí establerts d’una manera unilateral, ja sigui totalment o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de forma total o parcial per VINS PETXINA.

VINS PETXINA podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari de demanar indemnització de cap mena. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre VINS PETXINA que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari.

LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb aquestes condicions de servei, les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.

© 2024 Petxina Exporta SL. Tots els drets reservats. Política de privacitat – Política de cookiesAvís legal – MapawebDeclaració d’accessibilitat

Logos kit digital